8 Smart Automation

LIVE A BETTER LIFE

SMART

/

FUNCTION

ให้ทุกการอยู่อาศัยของคุณเป็นเรื่องง่ายกับเทคโนโลยีผู้ช่วยที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น

8 ฟังก์ชันเพื่อการอยู่อาศัย

ระบบเซนเซอร์ตรวจจับน้ำ

ลำโพง AI สั่งการด้วยเสียง

สั่งเปิด - ปิดทีวีด้วยระบบเสียง

สั่งเปิด - ปิดไฟในห้องด้วยระบบเสียง

สั่งเปิด - ปิดผ้าม่านด้วยระบบเสียง

สั่งเปิด - ปิดแอร์ด้วยระบบเสียง

ระบบ Smart Door Lock ปลอดภัยทุกการอยู่อาศัย

ระบบตรวจจับอุณหภูมิภายในห้อง

SMART Assistant

HELPFUL

/

convenience

ครบและลงตัวกับการอยู่อาศัย ตอบรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่

วัดความชื้นและอุณหภูมิภายในห้อง

1 of 1

สั่งเปิด – ปิดแอร์ด้วยระบบการสั่งแบบเสียง

1 of 5

สั่งเปิด – ปิดทีวีด้วยระแบบการสั่งแบบเสียง

2 of 5

สั่งเปิด – ปิดผ้าม่านด้วยระบบการสั่งแบบเสียง

3 of 5

สั่งเปิด – ปิดไฟด้วยระบบการสั่งแบบเสียง

4 of 5

สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์

5 of 5

เซ็นเซอร์ตรวจสอบจับน้ำ

1 of 1

ระบบ Smart Door Lock ปลอดภัยทุกการอยู่อาศัย

1 of 1