BLOG

News and Activities

ข่าวสาร กิจกรรม ภายในโครงการ

News & Living Tips

S__15597609 News

กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ปี 2566 เข้าขอบคุณ Le Chamonix เนื่องในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน

กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2566นำผู้ชนะการประกวดนางสาวเชียงใหม่ พร้อมรองประจำปีนี้ เข้ามาขอบคุณ เนื่องในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน กับ คุณซิงหลิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักซูรี่ เชียงใหม่ แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนา …

Read More →
97082FBE-5A55-41C8-80D6-FBE34D735FCA News

Le Chamonix เข้าร่วมงานการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คุณซิงหลิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักซูรี่ เชียงใหม่ แลนด์ จำกัด ผู้พัฒนา โครงการ Le Chamonix Condominium ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2566 …

Read More →
DED620B1-722A-4144-BCF4-92BEB52B58FA News

Le Chamonix ร่วมกิจกรรมสนับสนุนของขวัญและของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 Mr.Xin Liu (คุณซิง หลิว)กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักซูรี่ เชียงใหม่ แลนด์ จำกัดผู้พัฒนาโครงการ Le Chamonix …

Read More →